nu-online.nl: bedrijfsleven

Voor bedrijven verzorg ik: teambegeleiding, coaching voor leidinggevenden, individuele begeleiding, intervisie / supervisie begeleiding.

De trainingen die ik verzorg zijn maatwerk. Ik verdiep mij in de werkomgeving van de groepen. Ik werk met wat er in het moment nodig is, dat is mijn kracht. 

Doelstellingen voor een teambegeleiding kunnen zijn:

  • Inventarisatie van de huidige werkbelasting en herverdeling van taken om te komen tot een beheersing van de werkdruk
  • Bewustwording van mentale modellen die ten grondslag liggen aan keuzes en knelpunten.
  • Het geven en ontvangen van feedback aan elkaar.
  • Inzichtelijk maken van de bestaande cultuur en communicatie binnen het team.
  • Het versterken van de professionele cultuur.
  • Terugdringen van het ziekteverzuim
  • Zicht krijgen op spanningsvelden.


Ik werk vanuit de ervaring en kennis die de deelnemers meebrengen. De oefeningen zijn er op gericht het bewustzijn van de deelnemers te vergroten op hun eigen functioneren.

Logo Nu Online