nu-online.nl: intervisie_supervisie

Ik begeleid professionals in de uitwisseling van ervaringen, knelpunten en werkstijlen om zo een verbreding van het eigen potentieel te krijgen. Vaste patronen worden verkend en herkend, dieper liggende motieven en overtuigingen worden zichtbaar. Het accent ligt op het leren en het leren van elkaar.

Het is ook mogelijk om te werken aan de hand van door mij voorbereide thema’s.

Logo Nu Online